Satelliittelevisiooni vastuvõtt

author
statement of authorship
J.Vainu
journal volume number month
724
year of publication
pages
lk. 72-75
subject term
ISSN
0868-4081
review
Abstract: Receiving satellite television
Резюме: Вайну Я. Прием спутникового телевидения, в прил. с. 4
language
eesti
Vainu, J. Satelliittelevisiooni vastuvõtt // Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised (1991) 724, lk. 72-75.