Ettevõtte töö turumajanduse tingimustes : juhtide majandusõppe programm

co-contibutor
compiler
statement of authorship
koostas Maksim Saat; retsenseeris Vello Volt
source
year of publication
pages
2, lk. 21-24
ISSN
0869-1282
language
eesti
Saat, M. (koost.). Ettevõtte töö turumajanduse tingimustes : juhtide majandusõppe programm // EMI Teataja (1991), 2, lk. 21-24.