Eesti kaubalaevastiku tegevus 1938. a. viimasel ja 1939. a. esimesel veerandil

journal volume number month
24
year of publication
pages
lk. 6-8
subject term
language
eesti
Eesti kaubalaevastiku tegevus 1938. a. viimasel ja 1939. a. esimesel veerandil // Eesti Kaubalaevastiku ja Laevasõidu Bülletään (1939) 24, lk. 6-8.