Thermochemical reactions in the systems hydroxyapatite-aluminosilicate or shungite

statement of authorship
Kaia Tõnsuaadu, Karel Rimm
journal volume number month
43
year of publication
pages
4, lk. 137-145: ill
ISSN
0201-8128
notes
Bibl. 9 nim
review
Kokkuvõte: Termokeemilised reaktsioonid süsteemides hüdroksiidapatiit-alumosilikaat või šungiit
Резюме: Кайа Тынсуааду, Карел Римм. Термохимические реакции в системах гидроксидапатит-алюмосиликат или шунгит
language
inglise
Tõnsuaadu, K., Rimm, K. Thermochemical reactions in the systems hydroxyapatite-aluminosilicate or shungite // Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia (1994) 43, 4, lk. 137-145: ill.