Majandushariduse areng Tallinnas alates XIX sajandist

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 49-57
series variant title
TPI Toimetised ; 565
Труды ТПИ ; 565
subject of location
notes
Bibliogr. : 15 nim
language
eesti
Sarapik, L. Majandushariduse areng Tallinnas alates XIX sajandist // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1983. lk. 49-57. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 565).