Fenoolsete ainete oksüdeerimine vesilahustes

statement of authorship
S.Preis, J.Terentjeva
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 111
notes
Bibl. 2 nim
language
eesti
Preis, S., Terentjeva, J. Fenoolsete ainete oksüdeerimine vesilahustes // XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid. Tallinn, 1997. lk. 111.