Eesti teadus ja NATO

author
statement of authorship
Mark Sinisoo
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 81-83
subject of location
notes
(Teaduslugu ja nüüdisaeg ; 10)
language
eesti
Sinisoo, M. Eesti teadus ja NATO // Millist teadust vajab nüüdis-Eesti... neli aastat hiljem : Eesti teaduspoliitika ja teaduskorralduse probleeme. Tallinn, 1997. lk. 81-83.