Eesti Välispiirituse Leping-Ühingu tegevuse aruanne 1921/1922 arve-aastal

author
journal volume number month
2
year of publication
pages
lk. 6-7
subject term
Eesti Välispiirituse Leping-Ühing
notes
Kahu, Hans, 1877-1929
language
eesti
Kahu, H. Eesti Välispiirituse Leping-Ühingu tegevuse aruanne 1921/1922 arve-aastal // Piiritus-Tärklistööstus (1923) 2, lk. 6-7.