Elektritjuhtiv lahustuv polüpürrool legeeritud dodetsüülbenseensulfonaat- ja beeta-naftaleensulfonaatioonide seguga

variant title
Soluble conducting polypyrrole doped with mixed dodecylbenzene sulfonate and beeta-naphtalene sulfonate
statement of authorship
J.Reut and A.Öpik
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 115-116
notes
Bibliogr.: 9 nim
language
eesti
Reut, J., Öpik, A.* Elektritjuhtiv lahustuv polüpürrool legeeritud dodetsüülbenseensulfonaat- ja beeta-naftaleensulfonaatioonide seguga // XXVII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 27th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2001. lk. 115-116.