Teadlased otsivad Eesti maapõuest rohepöördeks vajalikke maake [Võrguväljaanne]

source
date
7. apr.
year of publication
name of the institution
Ressursside Teadus- ja Arendus (ResTA) programm
name of the person
notes
Aastatel 2017-2020 viidi Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös ellu RITA projekt "Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine", mis uuris just tulevikumaavarasid. Sõelale jäid kolm uurimissuunda: graptoliitargilliit, fosforiit ja aluskorra maagid, millega nüüd ResTa programm jätkabki.
language
eesti
Teadlased otsivad Eesti maapõuest rohepöördeks vajalikke maake [Võrguväljaanne] // pealinn.ee (2021) 7. apr. "Teadlased otsivad Eesti maapõuest rohepöördeks vajalikke maake"