Statistika õpetamise kogemusi ja probleeme Eesti Riigikaitse Akadeemias ning Eesti Kõrgemas Kommertskoolis

statement of authorship
Helmo Käerdi
source
Eesti Statistikaseltsi Teabevihik
year of publication
pages
6, lk. 108-111
language
eesti
Käerdi, H. Statistika õpetamise kogemusi ja probleeme Eesti Riigikaitse Akadeemias ning Eesti Kõrgemas Kommertskoolis // Eesti Statistikaseltsi Teabevihik (1995), 6, lk. 108-111.