Mõtteid Tallinna Tehnikaülikooli aastapäevalt : [tööseminarist "Tehnikahariduse arenguprobleeme Eesti Vabariigis"]

author
Aunin, Urmas
statement of authorship
Urmas Aunin
year of publication
pages
25. okt
subject of location
language
eesti
Aunin, U. Mõtteid Tallinna Tehnikaülikooli aastapäevalt : [tööseminarist "Tehnikahariduse arenguprobleeme Eesti Vabariigis"] // Universitas Tartuensis (1991), 25. okt.