Hapniku, vesinikperoksiidi ja superoksiidiooni elektrokeemiliste reaktsioonide uurimine õhukestel metallkatetel amperomeetriliste sensorite väljatöötamiseks

variant title
Electrochemical studies of oxygen, hydrogen peroxide and superoxide anion at thin metal films for the development of amperometric sensors
statement of authorship
K.Tammeveski, T.Tenno
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 135-137
notes
Rööptekst inglise k
language
eesti
Tammeveski, K., Tenno, T. Hapniku, vesinikperoksiidi ja superoksiidiooni elektrokeemiliste reaktsioonide uurimine õhukestel metallkatetel amperomeetriliste sensorite väljatöötamiseks // XVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 16th Estonian chemistry days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1995. lk. 135-137.