Ei olegi kokku kukkumas? Renoveeritud paneelmajad võivad meie linnapildis püsida igavesti [Võrguväljaanne]

author
Kalam, Laura
Leevik, Daniel
statement of authorship
Laura Kalam, Daniel Leevik
date
12. märts
year of publication
subject of location
subject of time
subject of form
name of the person
language
eesti
Kalam, L., Leevik, D. Ei olegi kokku kukkumas? Renoveeritud paneelmajad võivad meie linnapildis püsida igavesti [Võrguväljaanne] // forte.delfi.ee (2022) 12. märts