Töömotivatsioon - probleem nii juhile kui ka alluvale

author
statement of authorship
Tiiu Kamdron
source
year of publication
pages
sügis, lk. 13-18: ill
subject term
ISSN
0869-1282
notes
Bibl. 7 nim
language
eesti
Kamdron, T. Töömotivatsioon - probleem nii juhile kui ka alluvale // EMI Teataja (1997), sügis, lk. 13-18: ill.