Adsorbeeritud mootorikütuse hapnikurikaste lisandite fotokatalüütiline oksüdatsioon õhus

statement of authorship
S.Preis, J.Falconer
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 106
language
eesti
Preis, S., Falconer, J. Adsorbeeritud mootorikütuse hapnikurikaste lisandite fotokatalüütiline oksüdatsioon õhus // XXVIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 28th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2002. lk. 106.