Eesti keel õppe- ja teaduskeelena tehnikahariduses : ettekanne XLI Johannes Voldemar Veski päeval "Eesti keele rollist vabariigi algusaegadel" 27. juunil 2008 Tartu Ülikoolis

statement of authorship
Jakob Kübarsepp, Vahur Mägi
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 355-360
language
eesti
Kübarsepp, J., Mägi, V. Eesti keel õppe- ja teaduskeelena tehnikahariduses : ettekanne XLI Johannes Voldemar Veski päeval "Eesti keele rollist vabariigi algusaegadel" 27. juunil 2008 Tartu Ülikoolis // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2008. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2009. lk. 355-360.