Jäätumisvastaste ainete fotokatalüütiline oksüdatsioon vesilahustes ja lennukikütuse ekstra[k]tides

variant title
Photocatalytical oxidation of de-icing agents in aqueous solutions and aqueous extract of jet fuel
statement of authorship
M.Krichevskaya, T.Malygina, S.Preis, J.Kallas
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 64-65
language
eesti
inglise
Kritševskaja, M., Malõgina, T., Preis, S., Kallas, J. Jäätumisvastaste ainete fotokatalüütiline oksüdatsioon vesilahustes ja lennukikütuse ekstra[k]tides // XXVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 26th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2000. lk. 64-65.