Traumade tõttu kaotame palju inimelusid

author
statement of authorship
Sirje Vaask
year of publication
pages
26. märts, lk. 16
subject of location
language
eesti
Vaask, S. Traumade tõttu kaotame palju inimelusid // Eesti Päevaleht (2009), 26. märts, lk. 16. https://epl.delfi.ee/artikkel/51163438/traumade-tottu-kaotame-palju-inimelusid