Pealmaakaevandamise õpetamisest mäekateedris

author
statement of authorship
Paul Vesiloo
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 81-84
subject of location
ISBN
9985-894-64-2
language
eesti
Vesiloo, P. Pealmaakaevandamise õpetamisest mäekateedris // Mäeinseneride ettevalmistus ja kvalifikatsioon : Eesti Mäekonverents : 19. märts 2004. Tallinn, 2004. lk. 81-84.