Majandusinseneride ettevalmistamisest TPI-s

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 183-194
series variant title
TPI Toimetised ; 565
Труды ТПИ ; 565
subject term
name of the institution
notes
Bibliogr. : 5 nim
Lisa : Majandusinseneride erialade lõpetajad aastail 1957-1980 : [statistika], lk. 192-194
language
eesti
Toomaspoeg, J. Majandusinseneride ettevalmistamisest TPI-s // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1983. lk. 183-194. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 565).