Millest kõneleb mikrofossiilide arvukus? : Eesti Teadusfondi projekt "Vara-Paleosoikumi mikrofossiilide kvantitatiivse levikupildi stratigraafiline, sedimentoloogiline ja paleobioloogiline tähendus Balti regiooni näidete varal", 2004-2007

author
statement of authorship
Olle Hints
location of publication
[Tallinn]
publisher
year of publication
pages
lk. 22 : ill
notes
ISSN 1736-1109. (Minu esimene grant)
Hints, O. Millest kõneleb mikrofossiilide arvukus? : Eesti Teadusfondi projekt "Vara-Paleosoikumi mikrofossiilide kvantitatiivse levikupildi stratigraafiline, sedimentoloogiline ja paleobioloogiline tähendus Balti regiooni näidete varal", 2004-2007 // Eesti Teadusfondi aastaraamat 2007. [Tallinn] : Eesti Teadusfond, 2008. lk. 22 : ill.