Side- ja raadiotehnikaspetsialistide ettevalmistusest Eestis aastail 1880-1980

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 19-28
series variant title
TPI Toimetised ; 565
Труды ТПИ ; 565
name of the institution
subject of location
notes
Bibliogr. : 15 nim
language
eesti
Heinrichsen, V. Side- ja raadiotehnikaspetsialistide ettevalmistusest Eestis aastail 1880-1980 // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1983. lk. 19-28. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 565).