Ülevaade. Oleviku- ja tulevikumaavarade uuringud Eestis [Võrguväljaanne]

statement of authorship
Leho Ainsaar, Anne Menert, Enn Lust, Kaia Tõnsuaadu, Kalle Kirsimäe
source
date
2. veebr.
year of publication
name of the institution
MAARE – "Eesti prioriteetsete maapõueressursside väärindamise kriitilised tehnoloogilised, geoloogilised, keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikud küsimused ning nende lahendamise võimalused".
subject of location
language
eesti
Ainsaar, L., Menert, A., Lust, E., Tõnsuaadu, K. et al. Ülevaade. Oleviku- ja tulevikumaavarade uuringud Eestis [Võrguväljaanne] // err.ee (2022) 2. veebr. "Ülevaade. Oleviku- ja tulevikumaavarade uuringud Eestis"