Kunas leiutati trükkimine liikuvate tüüpidega?

source
journal volume number month
6
year of publication
pages
lk. 153-155
subject term
notes
Allkiri : H.K
H.K
language
eesti
Kunas leiutati trükkimine liikuvate tüüpidega? // Trükitehnika (1937) 6, lk. 153-155.