Mida on üliõpilasesindus teinud sinu jaoks? Nimeta üks üliõpilasesinduse liige : [küsimusele vastab ka TTÜ infotehnoloogia tudeng Martti Ilves]

author
Ilves, Martti
year of publication
pages
19. apr., lk. 13
name of the institution
subject of form
language
eesti
Ilves, M. Mida on üliõpilasesindus teinud sinu jaoks? Nimeta üks üliõpilasesinduse liige : [küsimusele vastab ka TTÜ infotehnoloogia tudeng Martti Ilves] // Üliõpilasleht (2004), 19. apr., lk. 13.