Pulbermetallurgia uurimissuund Tallinna Polütehnilises Instituudis

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 177-182
series variant title
TPI Toimetised ; 565
Труды ТПИ ; 565
name of the institution
language
eesti
Kulu, P. Pulbermetallurgia uurimissuund Tallinna Polütehnilises Instituudis // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1983. lk. 177-182. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 565).