Eesti Raadio-Ühing : [ühingu juhatuses hr-d Maltenek, Olbrei, Smetanin, Laak ja Sinisoff]

source
journal volume number month
10
year of publication
pages
lk. 156
subject term
Eesti Raadio-ühing
notes
Maltenek, Evald, 1887-1938, temast
Olbrei, Friedrich-Alfred (Fred), 1893-1972, temast
Smetanin, temast
Laak, Vassili, 1891-1941, temast
Sinisoff, Alfred, temast
language
eesti
Eesti Raadio-Ühing : [ühingu juhatuses hr-d Maltenek, Olbrei, Smetanin, Laak ja Sinisoff] // Raadio (1926) 10, lk. 156.