Aktuaalset geograafiliste tähiste õiguskaitsest

author
statement of authorship
Ants Kukrus
year of publication
pages
4, lk. 13-15
subject term
geograafilised tähised
ISSN
1406-4499
language
eesti
Kukrus, A. Aktuaalset geograafiliste tähiste õiguskaitsest // Eesti Majanduse Teataja (1999), 4, lk. 13-15.