Akadeemia tegevusest 2014. aastal : informaatika ja tehnikateaduste osakond : akadeemik Jakob Kübarsepp : [ettekanne Eesti TA üldkogu koosolekul 15. apr. 2015]

statement of authorship
Jakob Kübarsepp
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 95-97
name of the person
ISSN
1406-149x
language
eesti
Kübarsepp, J. Akadeemia tegevusest 2014. aastal : informaatika ja tehnikateaduste osakond : akadeemik Jakob Kübarsepp : [ettekanne Eesti TA üldkogu koosolekul 15. apr. 2015] // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat = Annales academiae scientarum Estonicae 2015. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2016. lk. 95-97. (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat ; 21(48)).