Lühike ülevaade teedealase hariduse kujunemiskäigust Tallinnas

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 41-47
series variant title
TPI Toimetised ; 565
Труды ТПИ ; 565
name of the institution
notes
Bibliogr. : 10 nim
language
eesti
Segerkrantz, V., Vaimel, A. Lühike ülevaade teedealase hariduse kujunemiskäigust Tallinnas // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1983. lk. 41-47. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 565).