Lya Meister : filosoofiadoktor (eesti keel). Doctor of Philosophy (Estonian Language). Eesti vokaali- ja kestuskategooriad vene emakeelega keelejuhtide tajus ja häälduses. Eksperimentaalfoneetiline uurimus = The perception and production of Estonian vowel and duration-based categories by non-native subjects with a Russian-language background an experimental phonetic study

location of publication
[Tartu]
publisher
year of publication
pages
lk. 73-74
name of the institution
name of the person
ISSN
1736-6410
language
eesti, inglise
Meister, L. Lya Meister : filosoofiadoktor (eesti keel). Doctor of Philosophy (Estonian Language). Eesti vokaali- ja kestuskategooriad vene emakeelega keelejuhtide tajus ja häälduses. Eksperimentaalfoneetiline uurimus = The perception and production of Estonian vowel and duration-based categories by non-native subjects with a Russian-language background an experimental phonetic study // Tartu Ülikooli doktorite promoveerimine = Doctoral degrees awarded at the University of Tartu : 2011. [Tartu] : [Tartu Ülikool], 2011. lk. 73-74.