Faasiüleminek tahketes lahustes CdSexTe1-x

statement of authorship
O.Volobujeva, T.Nirk
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 161
language
eesti
Volobujeva, O., Nirk, T.* Faasiüleminek tahketes lahustes CdSexTe1-x // XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid. Tallinn, 1997. lk. 161.