Puidu ja puidutööstussaaduste väljaveost

source
journal volume number month
2
year of publication
pages
lk. 59-60
subject term
notes
Allkiri : A.V-u
A.V-u
language
eesti
Puidu ja puidutööstussaaduste väljaveost // Eesti Mets (1939) 2, lk. 59-60.