Eesti kaubalaevastiku arenemine ja tegevus aasta teisel veerandil ja esimesel poolel : [1936. a.]

journal volume number month
16
year of publication
pages
lk. 4-5
subject term
language
eesti
Eesti kaubalaevastiku arenemine ja tegevus aasta teisel veerandil ja esimesel poolel : [1936. a.] // Eesti Kaubalaevastiku ja Laevasõidu Bülletään (1936) 16, lk. 4-5.