Aru ja keel

statement of authorship
Leo Võhandu, Tanel Alumäe
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 367-373
ISBN
9985-58-308-6
notes
(Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised ; 3). Bibliogr. lk. 372-373
Võhandu, L., Alumäe, T. Aru ja keel // Toimiv keel. II, Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinn : TPÜ kirjastus, 2004. lk. 367-373.