Murrud ja arvutid

author
statement of authorship
Leo Võhandu
year of publication
pages
5, lk. 37-38
subject term
ISSN
0234-064X
language
eesti
Võhandu, L. Murrud ja arvutid // Arvutustehnika ja Andmetöötlus (1993), 5, lk. 37-38.