Informaatika ja tehnikateaduste osakond

co-contibutor
statement of authorship
[koostanud Tarmo Soomere]
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 25-27
subject of location
ISSN
1406-149x
language
eesti
Soomere, T. (koost.). Informaatika ja tehnikateaduste osakond // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2010. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2011. lk. 25-27. (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat, ISSN 1406-149x ; XVI (43)).