Kõrgkoolid said õppekavade arendamiseks 62 miljonit krooni : [raha said ka TTÜ projektid]

author
Kukk, Heidi
statement of authorship
Heidi Kukk
date
26. juuli
year of publication
pages
lk. 8
language
eesti
Kukk, H. Kõrgkoolid said õppekavade arendamiseks 62 miljonit krooni : [raha said ka TTÜ projektid] // Eesti Päevaleht (2010) 26. juuli, lk. 8. https://epl.delfi.ee/artikkel/51280079/korgkoolid-said-oppekavade-arendamiseks-62-miljonit-krooni