Akadeemia 2009. a finantsaruanne : [Leo Mõtuse ettekanne Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 28. aprillil 2010]

author
statement of authorship
Leo Mõtus
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 58-59
subject of location
ISSN
1406-149x
language
eesti
Mõtus, L. Akadeemia 2009. a finantsaruanne : [Leo Mõtuse ettekanne Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 28. aprillil 2010] // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2010. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2011. lk. 58-59. (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat, ISSN 1406-149x ; XVI (43)).