Eesti talunikud ei taha geenmuundatud taimi oma põllule

statement of authorship
Sander Silm, Silvia Lotman
date
10. märts
year of publication
pages
lk. 1
subject of location
notes
GMOga seotud patendi omanikud ka Erkki Truve, Merike Kelve ja Mart Saarma
review
Lisa: Silm, S. Truvel võivad olla ärihuvid mängus : [Geenitehnoloogia komisjoni esimehel Erkki Truvel muundkultuuride turul] // Samas
Samal teemal: Silm, S. Truve eitab oma ärihuve muundkultuuride turul // Samas (2005) 14. apr., lk. 3
language
eesti
Silm, S., Lotman, S. Eesti talunikud ei taha geenmuundatud taimi oma põllule // Roheline Värav : [Eesti Päevalehe ja Maalehe lisa] (2005) 10. märts, lk. 1.