Seaduse tõlgendamine eeldab teksti mõistmist

author
statement of authorship
Uno Mereste
source
year of publication
pages
19. mai, lk. 9
language
eesti
Mereste, U. Seaduse tõlgendamine eeldab teksti mõistmist // Sõnumileht (1998), 19. mai, lk. 9.