Ülevaade matemaatika arengust Eestis 1919-2001

statement of authorship
Ülo Lumiste ja Enn Tamme
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. [13]-39
subject term
subject of location
notes
(Aastaraamat / Eesti Matemaatika Selts, ISSN 1406-4316 ; 2001). Bibliogr.: 63 nim. Andmeid ka TTÜ õppejõudude kohta: Arnold Humal, Jüri Nuut, Gunnar Kangro, Mati Abel, Leo Võhandu, Taivo Arak, Ivar-Heldur Petersen, Mati Tombak
language
eesti
Lumiste, Ü., Tamme, E. Ülevaade matemaatika arengust Eestis 1919-2001 // Aastaraamat 2001 / Eesti Matemaatika Selts. Tartu, 2003. lk. [13]-39.