Rahandusplaneerimine käitises

author
statement of authorship
Asta Teearu
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 74-75
language
eesti
Teearu, A. Rahandusplaneerimine käitises // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 74-75.