Tegevuspõhise kuluarvestuse teoreetilis-praktilistest probleemidest tootmiskulude arvestuses

author
statement of authorship
Jaan Taaler
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 189-201
ISBN
9985-894-70-7
review
Summary: Some theoretical and practical problems related to ABC in the manufacturing sector
language
eesti
Taaler, J. Tegevuspõhise kuluarvestuse teoreetilis-praktilistest probleemidest tootmiskulude arvestuses // Majandusarvestuse aktuaalsed probleemid äri- ja avalikus sektoris : 23.04.2004 : konverentsikogumik. Tallinn, 2004. lk. 189-201.