Infrastruktuuri ja energeetika erastamiskavadest Eestis : Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudis toimunud ümarlaua nõupidamise otsus 29. mai 2000

author
statement of authorship
Arnold Rüütel, Mihhail Bronstein, Anto Raukas, Jüri Kann, Heino Luik, Valjo Masso, Mart Mere, Heiner Raag, Viive Rosenberg, Ülo Rudi, Jüri Soone, Leo Torn
year of publication
pages
19. juuni, lk. 8-9
subject of location
language
eesti
Rüütel, A., Bronstein, M., Raukas, A., Kann, J., Luik, H., Masso, V., Mere, M., Raag, H., Rosenberg, V., Rudi, Ü., Soone, J., Torn, L. Infrastruktuuri ja energeetika erastamiskavadest Eestis : Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudis toimunud ümarlaua nõupidamise otsus 29. mai 2000 // Tehnikaülikool (2000), 19. juuni, lk. 8-9.