Hüpergeneetilised muutused Maardu karjääri diktüoneemakilta sisaldavates puistangutes

variant title
Post-disposal changes in Maardu waste rock dump
statement of authorship
V.Palu, R.Veski, R.Palvadre, V.Ahelik, E.Puura, V.Petersell
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 103-105
subject of location
notes
Rööptekst inglise k
language
eesti
Palu, V., Veski, R., Palvadre, R., Ahelik, V., Puura, E., Petersell, V. Hüpergeneetilised muutused Maardu karjääri diktüoneemakilta sisaldavates puistangutes // XVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 16th Estonian chemistry days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1995. lk. 103-105.