Riigikogu arutab seaduste arusaadavaks muutmist : [Uno Mereste seaduste arusaadavuse tagamise seaduse eelnõust]

author
year of publication
pages
7. dets., lk. 1
notes
Allkiri: BNS
Mereste, U. Riigikogu arutab seaduste arusaadavaks muutmist : [Uno Mereste seaduste arusaadavuse tagamise seaduse eelnõust] // Virumaa Teataja (1999), 7. dets., lk. 1.