Fosfori kõrgendatud bioloogilise ärastamise rakendamisest heitveepuhastites

author
Pruks, A.
variant title
Application of the enhanced biological phosphorus removal in wastewater treatment plants
statement of authorship
A.Pruks, T.Tenno
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 117-119
notes
Rööptekst inglise k
language
eesti
Pruks, A., Tenno, T. Fosfori kõrgendatud bioloogilise ärastamise rakendamisest heitveepuhastites // XVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 16th Estonian chemistry days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1995. lk. 117-119.