Essays on household consumption and income underreporting = Esseed majapidamiste tarbimisest ja sissetulekute alaraporteerimisest

author
statement of authorship
Merike Kukk ; [supervisor: Karsten Staehr]
type of dissertation
doktoritöö
university/scientific institution
Tallinna Tehnikaülikool
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
173 p. : ill
series
Theses of Tallinn University of Technology. H, Thesis on economics and business administration = [Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad]. H, Majandus ; 52
ISSN
1406-4782
ISBN
978-9949-23-893-4
978-9949-23-894-1 (pdf)
notes
Includes bibliogr
Kokkuvõte eesti keeles, lk. 36-41
Autori CV inglise ja eesti keeles, lk. 163-170
Thesis (Ph.D. in Economics) : Tallinn University of Technology, 2016
language
inglise
Kukk, M. Essays on household consumption and income underreporting = Esseed majapidamiste tarbimisest ja sissetulekute alaraporteerimisest. Tallinn : TUT Press, 2016. 173 p. : ill. (Theses of Tallinn University of Technology. H, Thesis on economics and business administration = [Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad]. H, Majandus ; 52).